ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

Các trường tại úc

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc (Page 3)

1. Thông tin chung Thành lập năm 1916 với tư cách là Trường Kỹ thuật Footscray và sau này trở thành Đại học Victoria vào năm 1990. Số sinh viên hiện tại: Có hơn 45.000 sinh viên với 8.500 sinh