ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  ĐẠI HỌC WOLLONGONG (UNIVERSITY OF WOLLONGONG)

ĐẠI HỌC WOLLONGONG (UNIVERSITY OF WOLLONGONG)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1951, được thế gii công nhn là mt trong nhng trường ĐH tr tui và hin đi nht trên thế gii.
 • S sinh viên hin ti: hơn 30,000 sinh viên, trong đó lượng sv quc tế là 12,800 đến t 134 quc gia trên thế gii
 • V trí đa lý: Thành ph Wollongong – bang New South Wales
 • Xếp hng:
 • QS World Ranking 2015: hng 243 các trường đi hc hàng đu thế gii,
 • Time Higher Education – 2015/2016: nm trong hng 251-300
 • US News & Report 2014: hng 348 trên thế gii
 • Ngoài ra, trong 9 năm lin sv trường nm trong Top 1% các trường ĐH trên thế gii được đánh giá cao bi các nhà tuyn dng (theo QS Graduate Employability Rankings – 2015/2016).
 • Thông tin campuses: ti Úc, cơ s chính nm ti thành ph Wollongong. Ngoài ra sv theo hc Khoa Kinh Doanh có th hc ti cơ s đt ti thành ph Sydney. Trường còn có thêm 1 cơ s thành ph Dubai ti Các Tiu Vương Quc Rp Thng Nht.

2. Chương trình đào to chính

Trường có 5 khoa và vin nghiên cu mang tên SMART, đào to t bc c nhân cho đến tiến sĩ

  • Khoa Kinh doanh
  • Khoa K thut và Khoa hc Thông tin
  • Khoa Lut, Nhân văn và Ngh thut
  • Khoa Khoa hc, Y hc và sc khe
  • Khoa Khoa hc Xã hi

3. Yêu cu đu vào

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc vi đim t trung bình khá tr lên. Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip các trường đi hc vi đim trung bình t khá tr lên. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu, CV, kinh nghim làm vic,…

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình: AUD23,000 – AUD31,000/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD18,610/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • UOW College

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon