ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Victoria   /  ĐẠI HỌC DEAKIN (DEAKIN UNIVERSITY)

ĐẠI HỌC DEAKIN (DEAKIN UNIVERSITY)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1974, được thế gii công nhn là mt trong nhng trường ĐH tr tui và hin đi nht trên thế gii.
 • S sinh viên hin ti: hơn 52,000 sinh viên
 • V trí đa lý: Thành ph Geelong – bang Victoria
 • Xếp hng:
 • QS World Ranking 2015: nm trong Top 3%
 • Time Higher Education – 2015/2016: nm trong Top 3%
 • Ngoài ra, trường có thế mnh v các lĩnh vc nghiên cu và ging dy, cơ s vt cht hin đi và được đánh giá theo tiêu chun 5 sao (theo Quacquarelli Symonds QS)
 • Trường đng đu tiu bang Victoria trong 5 năm lin v s hài lòng ca Sv qua các cuc kho sát 2010/14
 • Thông tin campuses: trường có cơ s đt ti Geelong, Melbourne Burwood, và Warrnambool

2. Chương trình đào to chính

Trường có 4 khoa và rt nhiu vin nghiên cu đào to t bc c nhân cho đến tiến sĩ

  • Khoa Kinh doanh và Lut
  • Khoa K thut, Khoa hc và Môi trường
  • Khoa Ngh thut và Giáo dc
  • Khoa Sc khe

3. Yêu cu đu vào

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc vi đim t trung bình khá tr lên. Hc sinh yêu cu hc khoá d b hoc cao đng sau đó mi được vào hc thng hoc sinh viên có th hoàn thành năm 1 ĐH ti VN. Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip các trường đi hc vi đim trung bình t khá tr lên. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.5-7.0 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu, CV, kinh nghim làm vic,…

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình: AUD23,000 – AUD36,000/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD18,610/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • Deakin College
 • Trung tâm Anh Ng ti trường ĐH Deakin

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon