ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Australian Capital Territory   /  ĐẠI HỌC CANBERRA (UNIVERSITY OF CANBERRA)

ĐẠI HỌC CANBERRA (UNIVERSITY OF CANBERRA)

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1967, nm trong Top 100 nhng trường ĐH tr tui trên thế gii.
 • S sinh viên hin ti: hơn 13,000 sinh viên, trong đó s lượng sv quc tế là 2,500 đến t hơn 100 quc gia trên thế gii
 • V trí đa lý: Thành ph Canberra – vùng lãnh th Th Đô ca Úc
 • Xếp hng:
 • QS World Ranking 2013-2015: nm trong Top 5%
 • Liên tc là nm trong Top nhng trường ĐH có sv có được vic làm
 • Thế mnh v lĩnh vc =giáo dc chuyên nghip và nghiên cu ng dng.
 • Chương trình h tr đc bit cho viên quc tế bt đu hc đi hc và sau đi hc t C vn dành riêng cho sv.
 • Hc phí va phi và quy mô lp hc nh.

Thông tin campuses: trường có cơ s chính đt ti Canberra, ngoài ra trường còn có c s khác đt ti các thành ph ln khác như Brisbane, Gold Coast, Melbourne Sydney. Trường còn có liên kết vi các trường ĐH ln khác Trung Quc, Singapore, Hong Kong và Bhutan.

2. Chương trình đào to chính

Trường có 4 khoa và vin nghiên cu đào to t bc c nhân cho đến tiến sĩ

  • Khoa Kinh doanh, Chính ph, và Lut
  • Khoa Giáo dc, Khoa hc, Công ngh và Toán
  • Khoa Ngh thut và Thiết kế
  • Khoa Sc khe

3. Yêu cu đu vào

 • Yêu cu hc lc:
 • Bc đi hc: Hc sinh tt nghip ph thông trung hc vi đim t khá gii tr lên. Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Bc sau đi hc: Sinh viên tt nghip các trường đi hc và đt được đim yêu cu đu vào ca khóa hc. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.
 • Yêu cu tiếng Anh: 6.0-6.5 IELTS hoc TOEFL tương đương. Mt s khóa hc có mc yêu cu tiếng Anh cao hơn.
 • Các yêu cu khác theo tng khóa hc: portfolio, thư gii thiu, CV, kinh nghim làm vic,…

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình: AUD21,000 – AUD34,000/năm tùy vào tng khóa hc
 • Chi phí sinh hot: khong AUD18,610/năm

5. Thông tin các trường liên kết

 • UC College
 • Trung tâm Anh ng ĐH Canberra

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon