Doctor of Philosophy in Medicine (Prince of Wales Clinical School)

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Tiến sĩ
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
2 - 9
Kỳ nhập học (tháng)
$1,035
Học phí
2
Học xá

UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Trường Y Prince of Wales (POWCS) có truyền thống lâu đời về tích hợp nghiên cứu, giảng dạy và chăm sóc lâm sàng. Trường có các cơ sở nghiên cứu đẳng cấp thế giới, có trụ sở tại Bệnh viện Prince of Wales trong các ngành liên quan đến lâm sàng về thần kinh, thận, hô hấp, phẫu thuật, ung thư.
Chương trình Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) là sự công nhận kinh nghiệm nghiên cứu thành công. Bằng cấp này đòi hỏi một sự đóng góp ban đầu và đáng kể cho kiến thức trong một khu vực được phê duyệt. Bằng cấp yêu cầu tối thiểu 3 năm học toàn thời gian và một luận án tốt nghiệp.
 

2. Điều kiện đầu vào:

A. Academic entry requirements: Đối với chương trình nghiên cứu sau đại học, bạn thường cần phải hoàn thành bằng đại học ở cấp đại học.
B. English language requirements: đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của UNSW qua các lựa chọn:
- English Language Test Scores (IELTS, TOEFL IBT, PTE, C1 Advance Cambridge, C2 Proficiency Cambridge, ANU Access Program)
- UNSW Global's Univeristy English Entry Course
- Prior Study Result
- English Waivers
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 1035/tín chỉ

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Top 100


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Australia’s Global University Award
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Business School International Scholarship