Bachelor of Nursing

Central Queensland University Bundaberge
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$28,410
Học phí
1
Học xá

Được thành lập tại Rockhampton vào năm 1967,CQUniversity là trường đại học lớn nhất khu vực Úc, hiện có hơn 30.000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở trên toàn nước Úc. CQ Úc là một trong những trường đại học đa dạng và năng động nhất của Úc, là trường đại học tiên phong trong giảng dạy trực tuyến và được xếp hạng trong số 600 trường đại học hàng đầu thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Điều dưỡng sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức lý thuyết, thực tế và nghiên cứu cần thiết để trở thành một Y tá năng lực. Sau khi hoàn thành Cử nhân Điều dưỡng, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký làm Đại tá Y tá đã đăng ký với Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc. Để được chấp nhận đăng ký với Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc, bạn phải tiết lộ: mọi tiền sử phạm tội, khiếm khuyết về thể chất và / hoặc tâm lý và đáp ứng các tiêu chuẩn tiếng Anh cụ thể.

2. Cấu trúc khóa học

 • Fundamentals of Clinical Nursing Practice
 • Lifespan Approach to Health and Wellness for Nursing
 • Evidence Informed Nursing Practice
 • Introductory Anatomy and Physiology
 • Clinical Nursing Practice 1
 • Recovery Approach to Mental Health
 • Inclusive Practice for Nursing
 • Pharmacology for Nursing Practice
 • Medical-Surgical Nursing
 • Clinical Nursing Practice 2
 • Advanced Anatomy and Physiology
 • Human Pathophysiology
 • Concepts of Mental Health Nursing
 • Clinical Nursing Practice 3
 • Clinical Nursing Practice 4
 • Community Nursing Perspectives
 • Clinical Nursing Practice 5
 • The Professional Nurse
 • The Nurse as Educator
 • Woundcare Principles and Practice
 • Nursing Care for Children and their Families
 • Current Trends in Mental Health Nursing
 • Maternal and Neonatal Nursing
 • Outward Bound Nursing Studies
 • Evidence Informed Nursing Practice
 • Fundamentals of Clinical Nursing Practice
 • Lifespan Approach to Health and Wellness for Nursing
 • Clinical Nursing Practice 1
 • Inclusive Practice for Nursing
 • Introductory Anatomy and Physiology
 • Clinical Nursing Practice 2
 • Medical-Surgical Nursing
 • Pharmacology for Nursing Practice
 • Advanced Anatomy and Physiology
 • Human Pathophysiology
 • Clinical Nursing Practice 3
 • Concepts of Mental Health Nursing
 • Clinical Nursing Practice 4
 • Community Nursing Perspectives
 • The Professional Nurse
 • Clinical Nursing Practice 5

3. Kỳ nhập học:

Tháng 3,7 hàng nămX

 

4. Học phí:

28,410 AUD/năm

 

5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

Học bổng