Bachelor of Medical Radiation Science (with specialisations)

Charles Sturt University Wagga Wagga
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
7
Kỳ nhập học (tháng)
$31,200
Học phí
2
Học xá

Đại học Charles Sturt (CSU) có nổi tiếng với chương trình đại học được giảng dạy bởi những giảng viên xuất sắc và các khóa học cung cấp những kinh nghiệm thực tế.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khi bạn tốt nghiệp khóa học này, bạn sẽ sẵn sàng làm việc trong ngành y học hạt nhân công cộng và tư nhân, X quang chẩn đoán và xạ trị, cũng như quản lý, nghiên cứu, công nghiệp (chuyên gia ứng dụng) và giáo dục đại học.

2. Cấu trúc khóa học:

 • BMS191 Human Bioscience 1
 • BMS192 Human Bioscience 2
 • IKC100 Indigenous Health
 • MRS120 Professional Fundamentals
 • MRS121 Introductory Medical Radiation Science
 • MRS204 Sectional Anatomy
 • MRS212 Imaging Pathology (16 points)
 • MRS367 Radiation Dosimetry, Biology & Protection
 • MRS413 Pharmacology for Medical Radiation Science
 • MRS432 Computed Tomography Principles and Practice
 • MRS433 Non-ionising Imaging Techniques
 • PHY107 General Physics
 • PHY115 Physics for Medical Radiation Science
 • PSY214 Health Psychology
 • Diagnostic Radiography
 • Nuclear Medicine & Molecular Imaging
 • Radiation Therapy

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 7

  4. Học phí: $A31,200/năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  International Student Support Scholarship 2020-2021