Oshawa

Canada
102
Xếp hạng thành phố *
2
Số học viện *
0
Xếp hạng trường đại học *
1,000
Sinh viên quốc tế

Học tại Oshawa

Oshawa (dân số năm 2006 là 141.590 người, khu vực đô thị điều tra là 330.594 người) là một thành phố ở Ontario, Canada, bên bờ hồ Ontario. Thành phố nằm ở miền Nam Ontario khoảng 60 km về phía đông trung tâm thành phố Toronto. Thành phố có diện tích đô thị rộng thứ 14 ở Canada. Đây là đô thị lớn nhất ở đô thị vùng Durham. Tên gọi Oshawa bắt nguồn từ thuật ngữ aazhaway Ojibwa, có nghĩa là "nơi qua" hoặc chỉ "vượt qua"

Chi phí tại Oshawa

Đang cập nhật

Đại học tại Oshawa

Các trường tại Oshawa