London

Canada
162
Xếp hạng thành phố *
2
Số học viện *
0
Xếp hạng trường đại học *
117,000
Sinh viên quốc tế

Học tại London

London là một thành phố ở phía tây nam Ontario, Canada, dọc theo Windsor, Quebec. Thành phố có dân số 383.822 theo điều tra dân số năm 2016 của Canada. Hoạt động kinh tế của nó tập trung vào giáo dục, nghiên cứu y tế, bảo hiểm và công nghệ thông tin. Đại học và bệnh viện của London là một trong mười nhà tuyển dụng hàng đầu của Canada.

Chi phí tại London

Đang cập nhật

Đại học tại London

Các trường tại London