ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  Western Australia   /  Murdoch University

Murdoch University

1. Thông tin chung

 • Năm thành lp: 1970
 • S sinh viên hin ti: hơn 22,000 sinh viên, trong đó có khong 2,000 du hc sinh đến t  khong 100 quc gia trên thế gii.
 • Xếp hng::
  • Xếp hng 551 thế gii – Theo QS World University Rankings
  • Xếp hng 401 thế gii – Times Higher Education world university ranking system
  • Xếp hng 65 thế gii – Times Higher Education – trong danh sách các trường Đi hc dưới 50 tui
 • V trí đa lý: thành ph Perth – th ph ca bang Tây Úc
 • Thông tin cơ s hc:
  • Cơ s South Street: cơ s hc chính, rng khong 700 hectare, cách trung tâm thành ph Perth khong 15 phút đi xe. Cơ s South Street dy hu hết các ngành hc, có đy đ cơ s vt cht hin đi như: studio, tòa án mô phng, phòng khám xương khp, bnh vin cho thú y,…
  • Cơ s Rockingham: ch yếu đào to các chương trình Giáo dc
  • Cơ s Mandurah: ch yếu đào to chương trình Điu dưỡng

2. Chương trình đào to chính

 • Arts
 • Business
 • Education
 • Engineering
 • Laws
 • Nursing
 • Science

3. Yêu cu đu vào

 • Chương trình C nhân:
  • Yêu cu hc lc:
   • Hc xong năm 1 ĐH (tương đương ĐH ti Úc),
   • Hoc hoàn tt chương trình ph thông đim trung bình 80% ca 4 môn hc chính
   • Nếu không đt yêu cu vào thng chương trình c nhân, hc sinh cn hc qua chương trình D b đi hc hoc Cao đng liên thông
  • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.0 (không k năng nào dưới 6.0)
  • Hc sinh tt nghip trung hc ti các trường quc tế cn đt được đim trung bình theo yêu cu đu vào ca tng khoa. Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

4. Chương trình sau đi hc:

 • Yêu cu hc lc:
  • Tôt nghip Đi hc tương đương đi hc ti Úc
 • Yêu cu tiếng Anh: IELTS 6.0 (không k năng nào dưới 6.0)
 • Ngoài ra, mt s khóa hc có yêu cu đc bi, Vui lòng liên h trc tiếp ATS đ được tư vn c th.

5. Chi phí tham kho

 1. Range hc phí
  1. Đi hc, Thc sĩ: $25,000 – $30,000/năm
 2. Chi phí sinh hot: $15,000/năm

6. Thông tin các trường liên kết

 1. Danh sách partners: Murdoch Institute of Technology, Murdoch College
 2. Pathways: D b Đi hc, Cao đng liên thông

7. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây