Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp tại ATS. Trang web của ATS hiện đang được xây dựng và chỉnh sửa để phù hợp hơn với nhu cầu của sinh viên và học sinh. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về du học Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Singapore vui lòng liên hệ qua số (84) 8 3 9333 266 để được hướng dẫn cụ thể.
Trang web mới của ATS dự kiến sẽ hoạt động lại bình thường vào ngày 25/4/2017.

----------------------------------------

Thank you for your interest in ATS.
Our website is being under reconstruction.
We apologies for any inconvenience caused. Please call our office at (84) 8 3 9333 266 for our assistance. We expect to have our new website operational again on 25 April 17.