Hiển thị 7 Kết quả
Tìm kiếm: Truyền thông Mỹ
PhD in Communication

University of Illinois at Chicago

12,369 USD

288,197,700 VND

Tiến sĩ
tháng 8
MA in Communication

University of Illinois at Chicago

12,369 USD

288,197,700 VND

Cao học
tháng 8
MS in Computer Science/MFA in New Media Arts

University of Illinois at Chicago

14,582 USD

339,760,600 VND

Cao học
tháng 1 tháng 5 tháng 8
MFA in New Media Arts

University of Illinois at Chicago

14,888 USD

346,890,400 VND

Cao học
tháng 1 tháng 5 tháng 8
BA with a Major in Communication

University of Illinois at Chicago

27,022 USD

629,612,600 VND

Đại học
tháng 8
Bachelor of Laws / Bachelor of Communications & Media

The University of Notre Dame Australia Fremantle

30,700 AUD

491,200,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7
Bachelor of Laws / Bachelor of Arts (Politics & Journalism)

The University of Notre Dame Australia Fremantle

30,700 AUD

491,200,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7