Hiển thị 93 Kết quả
Tìm kiếm: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
27,320 AUD

437,120,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7 tháng 11
Bachelor of Hospitality Mangement

Central Queensland University Brisbane

27,600 AUD

441,600,000 VND

Đại học
tháng 3 tháng 7
Bachelor of Hospitality Mangement

Central Queensland University Brisbane

27,600 AUD

441,600,000 VND

Đại học
tháng 3 tháng 7
27,800 AUD

444,800,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 8
Diploma of Hotel Management

Griffith College Brisbane

28,500 AUD

456,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 6 tháng 10
28,500 AUD

456,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7 tháng 10
Diploma of Hotel Management

Griffith College Brisbane

28,500 AUD

456,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 7 tháng 10
29,000 AUD

464,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 8
29,000 AUD

464,000,000 VND

Đại học
tháng 3 tháng 7
29,000 AUD

464,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 8
29,000 AUD

464,000,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 8
29,500 AUD

472,000,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 7
29,700 AUD

475,200,000 VND

Cao học
tháng 2 tháng 7
29,700 AUD

475,200,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7
29,700 AUD

475,200,000 VND

Chứng chỉ Sau đại học
tháng 3 tháng 7