The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney

UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

44
Ranking
Yes
Dormitory

Top reasons to study here

- Top 4 các trường đại học tại Úc theo QS ranking 2021 - Top 44 các trường đại học trên thế giới theo QS ranking 2021 - Xếp thứ 27 các trường đại học có tỷ lệ sinh viên có việc làm ổn định sau tốt nghiệp theo QS ranking 2021 - Học bổng lên đến AUD 20,000/năm dành cho tấ cả các cấp bậc - Campus nằm gần trung tâm thành phố, cơ hội việc làm với mức lương cao - Top 1 trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở NSW và thứ tư trên toàn quốc trong báo cáo Excellence in Research Australia. - Sinh viên sau tốt nghiệp của trường là lựa chọn hàng đầu đối với các doanh nghiệp theo một nghiên cứu của LinkedIn.

Courses

Engineering ( 30 )
Medicine / Health ( 58 )
Applied Science ( 60 )

Search Scholarship

Australia’s Global University Award
Australia
Australia’s Global University Award
5.000 - 10.000 AUD Learn more
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Australia’s Global University Award
UNSW Global Academic Award
Australia
UNSW Global Academic Award
5,000 -10,000 AUD Learn more
UNSW International Scientia Coursework Scholarship

Testimonials

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.