Master of Philosophy in Public Health

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Master
Grade
20 months
Duration
2 - 9
Intake (month)
$1,035
Tuition Fee (Annual)
2
Campus

UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Thạc sĩ Triết học về Sức khỏe Cộng đồng (MPhil) là một bằng cấp nghiên cứu được thiết kế để cung cấp đào tạo nghiên cứu cho các ứng cử viên nhằm phát triển năng lực nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, hoặc những người có mục tiêu tiến tới tiến sĩ. Đào tạo nghiên cứu được bổ sung với các khóa học để cung cấp các kỹ năng kỷ luật chuyên sâu và / hoặc các kỹ năng trong các phương pháp nghiên cứu có liên quan.
 

2. Điều kiện đầu vào:

A. Academic entry requirements: Đối với chương trình nghiên cứu sau đại học, bạn thường cần phải hoàn thành bằng đại học ở cấp đại học.
B. English language requirements: đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của UNSW qua các lựa chọn:
- English Language Test Scores (IELTS, TOEFL IBT, PTE, C1 Advance Cambridge, C2 Proficiency Cambridge, ANU Access Program)
- UNSW Global's Univeristy English Entry Course
- Prior Study Result
- English Waivers
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 1,035/tín chỉ

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Top 100


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

Australia’s Global University Award
Australia Australia’s Global University Award
5.000 - 10.000 AUD Learn more
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Australia’s Global University Award
UNSW Global Academic Award
Australia UNSW Global Academic Award
5,000 -10,000 AUD Learn more
UNSW International Scientia Coursework Scholarship

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.