Master of International Public Health / Master of Public Health (Extension)

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Master
Grade
24 months
Duration
2 - 6 - 9
Intake (month)
$1,035
Tuition Fee (Annual)
2
Campus

UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình kép Master International Health Health / Master of Public Health (Extension) 2 năm là một cách tiếp cận sáng tạo để giáo dục sức khỏe sau đại học cho phép các ứng cử viên chuyên về sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh các nước đang phát triển quốc tế cũng như Úc và các nước phát triển khác. Chương trình kép đáp ứng nhu cầu được công nhận để tăng cường năng lực y tế công cộng ở Úc và quốc tế.

2. Cấu trúc khóa học:

A. Health Promotion and Social Perspectives of Health
B. Foundations in Public Health and Health Care Systems
C. Epidemiology and Statistics for Public Health
E. International Health
F. Specialisation Requirments
- Ageing and Health
- Infectious Diseases Control
- International Health
- Health Promotion
- Primary Health Care
- Aboriginal Health & Weillbeing
- Health Economic Evaluation
- Epidemiology
- Social Research
- Public Security
G. Academic Practice: International Students
H. International Health Electives
I. PRESCRIBED ELECTIVES
J. EXTENSION PROJECT AND COURSEWORK ELECTIVES
K. MAJOR PROJECT MATURITY REQUIREMENT

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,6,9 hàng năm

4. Học phí: $A 1,035/tín chỉ

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Top 100


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

Australia’s Global University Award
Australia Australia’s Global University Award
5.000 - 10.000 AUD Learn more
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Australia’s Global University Award
UNSW Global Academic Award
Australia UNSW Global Academic Award
5,000 -10,000 AUD Learn more
UNSW International Scientia Coursework Scholarship

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.