Doctor of Philosophy (Public Health & Community Medicine)

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
PH_D
Grade
48 months
Duration
2 - 9
Intake (month)
$1,035
Tuition Fee (Annual)
2
Campus

UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) là sự công nhận kinh nghiệm nghiên cứu thành công. Bằng cấp này đòi hỏi một sự đóng góp ban đầu và đáng kể cho kiến thức trong một khu vực được phê duyệt. Bằng cấp yêu cầu tối thiểu 3 năm học toàn thời gian và chuẩn bị một luận án.
 

2. Cấu trúc khóa học:

A. Public Health
B. Center for Big Data
C. National Drug and Alcohol Research Center
D. Neuroscience Research Australia
E. Center for Primary Health Care and Equity
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 1,035/tín chỉ

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Top 100


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

Australia’s Global University Award
Australia Australia’s Global University Award
5.000 - 10.000 AUD Learn more
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Australia’s Global University Award
UNSW Global Academic Award
Australia UNSW Global Academic Award
5,000 -10,000 AUD Learn more
UNSW International Scientia Coursework Scholarship

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.