ĐĂNG KÍ THAM DỰ MIỄN PHÍ

  • Thời gian dự định du học *

  • Chọn văn phòng ATS gần nhất:*

  • Bạn biết Sự Kiện này qua *

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOÀN CẦU TOP ĐẦU THẾ GIỚI

Top 8 Đại học hàng đầu nước Úc

QS World University Rankings 2021

Đến từ 107 quốc gia

Đầu ra việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp

20+ CHUYÊN NGÀNH LỌT TOP 50 THẾ GIỚI

#2 - PHARMACY

#15 - NURSING

#36 - MEDICINE

#37 - ANATOMY & PHYSIOLOGY

#15 - EDUCATION

#23 - CIVIL ENGINEERING

#31 - CHEMICAL ENGINEERING

#40 - LAW

#32 - ACCOUNTING & FINANCE

#45 - BUSINESS & MANAGEMENT

#35 - PERFORMING ARTS

#49 - ARTS & HUMANITIES

TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG DU HỌC SINH TẠI MELBOURNE

Thành phố lý tưởng cho du học sinh: #1 ở Úc & #3 trên thế giới (QS Best Student Cities Ranking 2019)

Thành phố đáng sống nhất thế giới trong 7 năm liền (The Economist 2011-2017)