ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  • Bạn biết qua ATS qua kênh nào?

  • Chọn văn phòng ATS gần nhất:*

  • Vai trò của bạn là:

  • Thời gian dự định du học

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

IELTS 6.0 trở lên

GPA khá trở lên