ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

  • Thời gian dự định du học *

  • Chọn văn phòng ATS gần nhất:*

  • Bạn biết Sự Kiện này qua *

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

IELTS 6.0 trở lên

GPA khá trở lên