Master Of Engineering

Central Queensland University Adelaide
Master
Grade
24 months
Duration
2 - 6 - 10
Intake (month)
$28,904
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập tại Rockhampton vào năm 1967,CQUniversity là trường đại học lớn nhất khu vực Úc, hiện có hơn 30.000 sinh viên trải rộng trên 24 cơ sở trên toàn nước Úc. CQ Úc là một trong những trường đại học đa dạng và năng động nhất của Úc, là trường đại học tiên phong trong giảng dạy trực tuyến và được xếp hạng trong số 600 trường đại học hàng đầu thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin khoá học:

Bằng thạc sĩ nghiên cứu là một quá trình nghiên cứu và nghiên cứu có giám sát để nộp một luận án có đóng góp cho tri thức. Khóa học được điều chỉnh bởi Quy tắc khóa học cấp độ nghiên cứu cao hơn, cung cấp các chi tiết liên quan đến tất cả các khía cạnh nhập học, tiến triển, đệ trình và kiểm tra luận án.

2. Cấu trúc khoá học:

A. Australian Engineering Practice

3. Kỳ nhập học: tháng 3,7,11 hàng năm.

4. Học phí: 28,904/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành:

Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

 

Scholarship

International Student Scholarship