Doctor of Medicine and Surgery

Australian National University
PH_D
Grade
48 months
Duration
2
Intake (month)
$84,143
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình nhằm mục đích tạo ra những sinh viên tốt nghiệp cam kết từ bi, chăm sóc sức khỏe đạo đức và mở rộng kiến thức y tế. MChD được củng cố bởi bốn chủ đề: medical sciences; clinical skills; population health; và professionalism and leadership.
 

2. Cấu trúc khóa học

A. Bao gồm 192 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc sau:

 • MEDI8011 Medicine 1A
 • MEDI8012 Medicine 1B
 • MEDI8013A Research Project OR MEDI8023A Research Project (Advanced)
 • MEDI8013B Research Project OR MEDI8023B Research Project (Advanced)
 • MEDI8020A Medicine 2
 • MEDI8020B Medicine 2
 • MEDI8030A Medicine 3
 • MEDI8030B Medicine 3
 • MEDI8040A Medicine 4
 • MEDI8040B Medicine 4
 • B. Thực hành trong những khóa chuyên nghiệp sau:

 • MEDI8015A Professional Practice 1A
 • MEDI8015B Professional Practice 1B
 • MEDI8025A Professional Practice 2
 • MEDI8025B Professional Practice 2
 • MEDI8035A Professional Practice 3
 • MEDI8035B Professional Practice 3
 • MEDI8045A Professional Practice 4
 • MEDI8045B Professional Practice 4


 •  

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: 84,143 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 51-100

6. Học bổng: Có 59 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship