Bachelor of Science (Psychology)

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$45,864
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Khoa học (Tâm lý học) là nơi cung cấp cho bạn một cơ sở tuyệt vời trong sáu lĩnh vực tâm lý khác nhau: phát triển, xã hội, tính cách, phương pháp, nhận thức và sinh học. Trong các khóa học cuối, bạn sẽ áp dụng kiến thức và kỹ năng này vào các lĩnh vực chuyên môn hơn như khoa học thần kinh, tư vấn, sức khỏe và tâm lý tổ chức (kinh doanh).
 

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 48 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
B. 18 tín chỉ từ những khóa học 3000 level trong lĩnh vực PSYC Psychology
C. 12 tín chỉ từ những khóa học khoa học 1000 level
D. 6 tín chỉ từ những khóa học khoa học
E. 48 tín chỉ từ những khóa học tự chọn
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $45,864 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 38

6. Học bổng: Có 59 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship