Queensland University of Technology

Đại học công nghệ Queensland được biết đến như "một trường đại học cho thế giới thực" vì các khóa học của trường liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp và nghiên cứu ứng dụng. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng dạy của QUT đều được công nhận trên toàn thế giới với kinh nghiệm lâu năm làm việc trong các ngành công nghiệp, luôn hỗ trợ và giúp đỡ sinh một cách nhiệt tình nhất. Ngoài ra, phương pháp giáo dục và nghiên cứu của trường luôn được đánh giá cao và tin tưởng bởi các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp chính phủ. Trường cũng là nơi đầu tiên thành lập Khoa Công nghiệp sáng tạo trên thế giới với không gian sáng tạo công nghiệp cao cấp nhất nước Úc.
217
Ranking
Yes
Dormitory

Top reasons to study here

.Hạng 1 Úc về đào tạo cac ngành truyền thông (QS WORLD UNIVERSITY RANKING) . Top 1% thế giới về trường kinh doanh .Top 180 trường đại học tốt nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings 2020) .Có Khoa Công nghiệp sáng tạo đầu tiên trên thế giới . Sinh viên theo học ngành Y được thực hành ở phòng khám của trường . Phòng thí nghiệm tiên tiến . Có 21 ngành được xếp hạng cao hơn tiêu chuẩn thế giới (theo 2018 Excellence in Research for Australia)

Courses

Search Scholarship

QUTIC English Language Scholarship
QUTIC Pathway Scholarship
Triple Crown Scholarship
Creative Industries International Scholarship
International Merit Scholarship
Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Testimonials