English for Academic Purposes 1 & 2 (Intermediate to Advanced)

empty
Elicos
Grade
6 months
Duration
2 - 6 - 9
Intake (month)
$1,280
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Phát triển kỹ năng tiếng Anh học thuật của bạn và chuẩn bị cho việc vào đại học và thành công, trong khi học tập trong một môi trường thân thiện và hỗ trợ. Khóa học này được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho sinh viên theo chương trình đại học. Khi hoàn thành thành công khóa học EAP của chúng tôi, bạn sẽ có các kỹ năng học tập cần thiết để tiến tới bằng cấp giáo dục đại học tại Úc.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Coursework units

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2,6,9

  4. Học phí: $A1,280/năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  ATS Counseling Team

  At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.