Bachelor of Mechatronic Systems Engineering (Honours)

Federation University Australia Gippsland
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$28,800
Học phí
1
Học xá
Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick. Ngoài ra, trường còn có Technology Park lớn nhất trong các trường đại học ở Úc, cho phép sinh viên tiếp cận và trải nghiệm trong các tổ chức toàn cầu

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này sẽ trang bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và quản lý các hệ thống phức tạp tích hợp các yếu tố cơ học, điện tử và tính toán của kỹ thuật. Sinh viên tốt nghiệp tìm thấy sự nghiệp trong các lĩnh vực riêng biệt và cũng tại giao diện, nơi các lĩnh vực kỹ thuật này hợp nhất. Do kiến thức đa ngành và tính linh hoạt của họ như là người giải quyết vấn đề, các chuyên gia cơ điện tử cũng rất được tìm kiếm như các kỹ sư dự án. Học tập dựa trên dự án trong các tình huống thực tế đảm bảo bạn sẽ sẵn sàng làm việc. Các nhà sản xuất lớn và các công ty dựa trên kỹ thuật đang hợp tác với chuyên môn học thuật của Đại học trong khóa học hỗ trợ toàn diện này. Chương trình hỗ trợ ngành công nghiệp mạnh mẽ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp của mình sẽ có kinh nghiệm hiện tại có liên quan.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Year 1
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL ENGINEERING
 • ENGINEERING PHYSICS
 • MATERIALS IN ENGINEERING
 • MODELLING AND CHANGE (INTRODUCTORY LEVEL)
 • Semester 2
 • ENGINEERING DESIGN AND DRAFTING
 • ENGINEERING MECHANICS
 • ENGINEERING COMPUTER MODELLING
 • SECRETS OF THE MATRIX
 • Year 2
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL PRACTICE
 • ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS
 • MEASUREMENT AND COMPUTER INSTRUMENTATION
 • FLUID AND PNEUMATIC CONTROL
 • MODELLING CONTINUOUS CHANGE
 • Semester 2
 • ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DESIGN
 • MECHANISM AND MACHINE THEORY
 • ELECTRICAL AND ELECTRONIC DRIVES AND ACTUATORS
 • MODELLING AND CHANGE (ADVANCED LEVEL)
 • Year 3
 • Semester 1
 • ENGINEERING COMPUTER APPLICATIONS AND INTERACTIVE MODELLING
 • MECHATRONICS COMPONENTS DESIGN
 • SENSORS AND ARTIFICIAL PERCEPTION
 • SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL
 • Semester 2
 • ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY AND MANAGEMENT
 • ENGINEERING DESIGN PROJECT
 • DIGITAL IMAGING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 • INTELLIGENT MECHANISMS DESIGN
 • Year 4
 • Semester 1
 • ENGINEERING PROJECT 1
 • INDUSTRIAL ROBOTIC SYSTEMS
 • TEROTECHNOLOGY AND LIFE CYCLE COSTS
 • Semester 2
 • ENGINEERING PROJECT 2
 • DIGITAL AND EMBEDDED SYSTEMS
 • ADVANCED CONTROL SYSTEMS ENGINEERING

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 3,7 hàng năm

  4. Học phí: $A 28,800/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng