Bachelor of Construction Management (Honours)

Victoria University Melbourne
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$30,000
Học phí
1
Học xá
Đại học Victoria là trường đầu tiên ở Úc áp dụng thành công mô hình học "cuốn chiếu" (Block Model) - sinh viên chỉ phải học 1 môn ở 1 thời điểm, sau khi hoàn thành mới chuyển sang môn tiếp theo. Đây là mô hình đã giành được nhiều giải thưởng vì sự hiệu quả trong việc giúp học sinh tiếp thu kiến thức và nâng cao điểm số.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học 
Sinh viên ngành học này tại VU sẽ học tất cả các kỹ năng cần thiết để quản lý các dự án xây dựng khu dân cư, thương mại và công nghiệp. Với kiến thức chuyên môn đó, sinh viên có thể đảm nhận các vai trò then chốt trong giám sát quá trình xây dựng, từ khâu thiết kế đến xây dựng và vận hành.
Những kĩ năng quan trọng sinh viên sẽ được rèn luyện trong suốt khóa học bao gồm:

 • lập kế hoạch dự án, 
 • quản lý chi phí và chất lượng, 
 • kỹ thuật và vật liệu xây dựng, 
 • luật xây dựng, 
 • quản lý nhân sự...

 
 
 2. Cấu trúc khóa học: 
 Năm 1 

 •  Maths for Builders 
 •  Basic Structural Mechanics 
 •  Structural Principles in Construction 
 •  Fundamentals of Building Construction 
 •  Building Science 
 •  Measurement and Estimating 
 •  Built Environment Communication and Skills 
 •  Building Design Documentation 

 Năm 2 

 •  Building and Construction Studies 
 •  Building Contract Documentation 
 •  Building Development and Compliance 
 •  Building Materials 
 •  Risk and Safety Management 
 •  Building Systems and Services 

 Năm 3 

 •  Building and Construction Surveying 
 •  High Rise Development and Compliance 
 •  Construction Site Operations 
 •  Project Management Practice 
 •  Professional Estimating 
 •  Construction Economics 
 •  Construction Law 
 •  Research Methods 

 Năm 4 

 •  Procurement Management 
 •  Advanced Construction 
 •  Construction Management 
 •  Research Project 1 
 •  Cost Planning and Control 
 •  Research Project 2 

 


 3. Cơ hội nghề nghiệp 
Khi hoàn thành Cử nhân Quản lý Xây dựng, các cơ hội việc làm dành cho sinh viên bao gồm:

 • quản lý xây dựng, 
 • quản lý dự án, 
 • khảo sát chất lượng, 
 • kỹ thuật viên xây dựng, 
 • kiểm soát viên xây dựng,
 • nhà thầu xây dựng,
 • quản trị viên hợp đồng,
 • quản lý cơ sở,
 • nhà phát triển bất động sản.

Sinh viên cũng sẽ có các kỹ năng và kiến thức có thể được ứng dụng trong các ngành khác như khai thác, hóa dầu và phát triển cơ sở hạ tầng.  

 
 4. Học phí:   30,000 AUD/năm 


 5. Cơ sở  Melbourne 
 

Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!
 

Học bổng

VU College Diploma Merit Scholarship