Victoria Government School

Các trường công lập Victoria đã chào đón sinh viên quốc tế trong hơn 20 năm. Hệ thông trường cung cấp cho sinh viên quốc tế một nền giáo dục chất lượng cao, con đường đến giáo dục đại học và một cơ hội đích thực để thành công và đạt được ước mơ của họ. Với sự lựa chọn của gần 250 trường tiểu học và trung học được công nhận, mỗi trường cung cấp một chương trình giảng dạy đa dạng và thực hành giảng dạy sáng tạo.
0
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục của bang New South Wales: 1. Beauty Point Public School 2. Bald Face Public School 3. Campsie Public School 4. Warners Bay Public School 5. Alexandria Park Community School 6. Jasper Road Public School 7. Hunter School of Performing Arts 8. Lucas Heights Community School 9. Southern Cross School of Distance Education 10. Mosman Public School 11. Chatswood Public School 12. Bourke Street Public School Để xem thêm thông tin các trường, vui lòng truy cập: https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/study-programs

Courses