University of Wollongong Sydney CBD

Sydney Business School (Trung tâm thành phố) là một nhánh của Đại học Wollongong và là cơ sở đào tạo về chuyên ngành Kinh doanh (MBA), Luật, Kế toán, Tài chính. Quản lý nhân sự,... Các sinh viên sau khi tốt nghiệp bậc Đại học của các chuyên ngành này sẽ được học chuyển tiếp bậc sau Đại học tại cơ sở.

0
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

- Là trường Đại học đứng đầu về chuyên ngành MBA ở Úc, được bình chọn bởi tạp chí CEO 2019 và bảng xếp hạng MBA toàn cầu

- Top 1% chất lượng sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở Úc theo QS ranking năm 2019

- Top 250 các trường đại học trên thế giới

- Top 20 trường đại học hiện đại nhất thế giới

- Được QS ranking xếp hạng 5* các trường Đại học thế giới năm 2019

Courses

Business ( 0 )
Engineering ( 0 )

Search Scholarship

Vietnam Bursary
Australia
Vietnam Bursary
Vietnam Bursary
Australia
Vietnam Bursary
UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship
University Excellence Scholarship

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.