The University of Canterbury

Đại học Canterbury được thành lập vào năm 1873 và là trường đại học lâu đời thứ hai tại New Zealand. Canterbury cung cấp văn bằng về Nghệ thuật, Thương mại, Giáo dục ,Kỹ thuật ,Mỹ thuật ,Lâm nghiệp, Khoa học Y tế, Luật , Âm nhạc, Ngôn ngữ, Khoa học và Thể thao.

277
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

- Top 250 các trường đại học trên toàn thế giới - 15 ngành nghề được xếp trong top 200 theo QS ranking - Được đánh giá 5* trong nhiều lĩnh vực bởi QS ranking - Mỗi năm có 75 học giả quốc tế nổi tiếng đến và giảng lĩnh vực chuyên môn của họ

Courses

Education ( 0 )