The University of Adelaide College

Cao đẳng Adelaide là một trong những con đường để có thể trở thành sinh viên tại trường Đại học Adelaide - một trong các trường thuộc Go8. Đại học Adelaide là một trong những trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu của Úc và luôn được xếp hạng trong số 1% các trường đại học hàng đầu thế giới.

0
Ranking
Yes
Dormitory

Top reasons to study here

- Có 3 đợt khai giảng mỗi năm phù hợp với lịch trình cá nhân của sinh viên

- Giáo trình được cập nhật với nội dung mới nhất từ ​​các khóa học tại Đại học Adelaide

- Có nhiều cơ hội liên thông lên đại học Adelaide

- Có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ khác nhau

Courses

IT ( 0 )
Medicine / Health ( 0 )
Applied Science ( 0 )

Search Scholarship

Kaplan Scholarship
University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship