TasTAFE Hobart

TASTAFE là nhà cung cấp giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất ở Tasmania. Với 12 cơ sở, chúng tôi hoạt động hiệu quả trên toàn Bang và cung cấp hơn 250 khóa học và chứng chỉ. Các giảng viên của trường phải đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên.

0
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

- Tổ chức giáo dục và đào tạo nghề công cộng lớn nhất.

- Một trong 10 RTO lớn nhất tại Úc.

- Nhà cung cấp giáo dục và đào tạo nghề lớn nhất ở Tasmania.

- Cơ hội nghề nghiệp cao.

Courses

Business ( 0 )
Medicine / Health ( 0 )
Design & Architecture ( 0 )
Applied Science ( 0 )
Hospitality ( 0 )

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.