JMC Academy Melbourne

Trường được thành lập vào năm 1982 bởi John Martin Cass. Từ những ngày đầu tiên, Học viện JMC đã đột phá trở thành học viện đầu tiên của Úc đủ điều kiện để được công nhận trong các lĩnh vực Kỹ thuật âm thanh, Truyền hình kỹ thuật số và Đa phương tiện kỹ thuật số. Hiện nay trường đnag hoạt động tại 3 cơ sở ở Brisbane, Melbourne và Sydney.

0
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

.Môi trường học tập quốc tế. .Cơ sở vật chất chất lượng cao. .Cơ hội nghề nghiệp cao .Chương trình học chuyên biệt phù hợp từng cá nhân,

Courses

Business ( 0 )
Media & Communication ( 0 )

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.