Ashland University

Được thành lập vào năm 1878 với tên Ashland College, và được đổi thành Đại học Ashland vào ngày 12 tháng 5 năm 1989. Trường bao gồm bốn trường cao đẳng học thuật: College of Arts & Sciences, Dauch College of Business & Economics, Schar College of Education và Schar College of Nursing and Health Sciences. Đại học Ashland rất chú trọng đến tầm quan trọng của mỗi cá nhân. Cụm từ “Accent on the Individual” đã là phương châm của trường trong nhiều năm.
0
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

_Top 53 trường đại học tốt nhất khu vực Midwest _Top 28 trường có chất lượng tốt (U.S. News & World Report Ranking) _Top 199 trường đại tốt nhất quốc gia (U.S. News & World Report Ranking) _Top 54 chất lượng về vận động xã hội (U.S. News & World Report Ranking)

Courses

Education ( 0 )
Law ( 0 )
Medicine / Health ( 0 )
Media & Communication ( 0 )
Applied Science ( 0 )

ATS Counseling Team

At ATS, we always prioritize students’ and parents’ needs. We can connect you to the right course in one of our partner institutions and ensure each step of your journey is a rewarding experience.