REGISTER FOR FREE

  • Estimated time to study abroad

  • Register to attend at*

  • How did you hear about this event?*

WELCOME TO LA TROBE UNIVERSITY

TOP 1% ĐẠI HỌC THẾ GIỚI

TOP 50 ĐẠI HỌC TRẺ TỐT NHẤT THẾ GIỚI

TOP 50 KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯỜNG

HỌC BỔNG CHO HỌC SINH VIỆT NAM

CÁC NGÀNH HỌC VÀ HỌC XÁ CỦA TRƯỜNG

TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG DU HỌC SINH TẠI MELBOURNE CÙNG ĐẠI HỌC LA TROBE

Thành phố lý tưởng cho du học sinh: #1 ở Úc & #3 trên thế giới (QS Best Student Cities Ranking 2019)

Thành phố đáng sống nhất thế giới trong 7 năm liền (The Economist 2011-2017)