Master of Biological Anthropology (Advanced)

Australian National University
Master
Grade
24 months
Duration
2
Intake (month)
$45,864
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình này - không được cung cấp tại bất kỳ trường đại học Úc nào khác - trang bị cho bạn lý thuyết và kỹ năng cần thiết để nghiên cứu con người và linh trưởng như những sinh vật thay đổi linh hoạt và thay đổi. Bạn sẽ khám phá sự tiến hóa linh trưởng, sinh thái, hành vi và bảo tồn; sự tiến hóa của con người và hành vi; thuần hóa động vật; cổ sinh vật học và sinh vật học.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Compulsory research project courses
 • Compulsory research training courses
 • ANTH6026 Medicine, Healing and the Body
 • ANTH6064 Anthropology of Environmental Disasters
 • ARCH6041 Introduction to Environmental Archaeology
 • ARCH6108 Animals, Plants & People
 • ARCH6521 Archaeology of Death and Mortuary Practices
 • BIAN6018 Primate Behavioural Ecology Field School in Cambodia
 • BIAN6119 Nutrition, Disease and the Environment
 • BIAN6120 Culture, Biology & Population Dynamics
 • BIAN6124 Evolution and Human Behaviour
 • BIAN6510 Scientific Dating in Archaeology and Palaeoenvironmental Studies
 • BIAN6512 Ancient Health & Disease
 • BIAN6513 Primate Evolutionary Biology
 • BIAN6514 Primate Ecology and Behaviour
 • BIAN6515 Forensic Anthropology and Archaeology
 • BIAN6518 Analysis of Mammalian Remains
 • BIAN6519 Ancient Medicine
 • BIAN6520 Primate Conservation Biology
 • BIAN8009 Stable Isotopes in Archaeology and Biological Anthropology
 • BIAN8010 Ancient Behaviour: Advanced Topics in Bioarchaeology
 • MUSC8004 Internship 1
 • BIAN8002 Topics in Human Population Biology/Health
 • BIAN8003 Topics in Primatology/Palaeoanthropology
 • BIAN8005 Bioanthropology Honour IV Seminar
 • THES8103 Thesis

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

  4. Học phí: $A 45,864/năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 50 thế giới về ngành Sinh Học


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ANU Chancellor’s International Scholarship