Master of Actuarial Studies

Australian National University
Master
Grade
24 months
Duration
2
Intake (month)
$47,880
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Đây là bằng cấp quý giá sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực tài chính. Sinh viên tốt nghiệp sẽ áp dụng các kỹ năng toán học, thống kê, tài chính, kinh tế và các kỹ năng khác để giải quyết các vấn đề phức tạp và khó khăn nhất mà thế giới thương mại phải đối mặt.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • Compulsory courses
 • ACST8050 Research Essay in Actuarial Studies
 • ACST8500 RSFAS Masters Thesis
 • BUSN7008 Financial Statements and Reporting
 • BUSN7036 Financial Statement Analysis
 • BUSN7045 Corporate Governance
 • COMP6240 Relational Databases
 • COMP6261 Information Theory
 • COMP6420 Introduction to Data Management, Analysis and Security
 • COMP6490 Document Analysis
 • COMP6670 Introduction to Machine Learning
 • COMP6710 Structured Programming
 • COMP6730 Programming for Scientists
 • COMP8410 Data Mining
 • COMP8420 Neural Networks, Deep Learning and Bio-inspired Computing
 • COMP8430 Data Wrangling
 • COMP8600 Statistical Machine Learning
 • COMP8880 Computational Methods for Network Science
 • ECON8013 Optimisation for Economics and Financial Economics
 • ECON8069 Business Economics
 • EMET8001 Applied micro-econometrics
 • EMET8005 Econometric Methods and Modelling
 • EMET8008 Advanced Econometrics II
 • EMET8012 Business and Economic Forecasting
 • EMET8014 Advanced Econometrics I
 • FINM7003 Continuous Time Finance
 • FINM7006 Applied Foundations of Finance
 • FINM7007 Applied Corporate Finance
 • FINM7008 Applied Investments
 • FINM7041 Applied Derivatives
 • FINM7044 Corporate Valuation
 • FINM7045 Asian Capital Markets
 • FINM8004 Advanced Corporate Finance
 • FINM8006 Advanced Investment
 • FINM8007 Topics in International Finance
 • FINM8014 Applied Financial Intermediation and Debt Markets
 • FINM8016 Applied Portfolio Construction
 • FINM8017 Trading and Markets
 • MGMT7020 Technology and Project Management
 • MGMT7250 Evidence-Based Management
 • STAT7006 Advanced Stochastic Processes
 • STAT7016 Introduction to Bayesian Data Analysis
 • STAT7017 Big Data Statistics
 • STAT7018 Stochastic Modelling
 • STAT7026 Graphical Data Analysis
 • STAT7029 Design of Experiments and Surveys
 • STAT7030 Generalised Linear Models
 • STAT7040 Statistical Learning
 • STAT7050 Advanced Statistical Learning
 • STAT8002 Applied Time Series Analysis
 • STAT8027 Statistical Inference
 • STAT8056 Advanced Mathematical Statistics
 • CBEA6070 ANU College of Business and Economics Internship Project


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 47,880/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 51-100 thế giới về ngành Kinh Doanh


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship