Master of Actuarial Practice

Australian National University
Master
Grade
30 months
Duration
2
Intake (month)
$47,880
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Đây là bằng cấp quý giá sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực tài chính. Sinh viên tốt nghiệp sẽ áp dụng các kỹ năng toán học, thống kê, tài chính, kinh tế và các kỹ năng khác để giải quyết các vấn đề phức tạp và khó khăn nhất mà thế giới thương mại phải đối mặt.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • ACST8032 Actuarial Data Analysis
 • ACST8040 Actuarial Control Cycle 1
 • ACST8041 Actuarial Control Cycle 2
 • STAT6013 Principles of Mathematical Statistics for Actuarial Studies
 • STAT6014 Regression Modelling for Actuarial Studies
 • STAT6043 Life Contingencies
 • STAT6045 Actuarial Techniques
 • STAT6046 Financial Mathematics
 • STAT7004 Introduction to Stochastic Processes
 • STAT7042 Survival Models
 • STAT8057 Risk Modelling 1
 • STAT8058 Risk Modelling 2
 • ACST8045 Advanced Insurance
 • ACST8047 Advanced Life Insurance
 • ACST8048 Advanced General Insurance
 • ACST8049 Advanced Global Retirement Income Systems
 • ACST8050 Research Essay in Actuarial Studies
 • ACST8060 Enterprise Risk Management 1
 • ACST8061 Enterprise Risk Management 2
 • BUSN7008 Financial Statements and Reporting
 • ECON8069 Business Economics
 • FINM7003 Continuous Time Finance
 • FINM7006 Applied Foundations of Finance
 • FINM7007 Applied Corporate Finance
 • FINM7008 Applied Investments
 • FINM7041 Applied Derivatives
 • FINM8006 Advanced Investments


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 47,880/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 51-100 thế giới về ngành Kinh Doanh


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship