Master of Accounting

Australian National University
Master
Grade
24 months
Duration
2
Intake (month)
$47,880
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Thạc sĩ Kế toán cho phép sinh viên phát triển kỹ năng kế toán và tư duy phản biện. Chương trình được giảng dạy bởi các nhân viên học tập tích cực nghiên cứu. Sinh viên được tiếp xúc với nghiên cứu kế toán học thuật và nghiên cứu chuyên nghiệp, nâng cao năng lực học tập và chuyên môn của họ.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • BUSN7008 Financial Statements and Reportingt
 • ECON8069 Business Economicst
 • FINM7006 Applied Foundations of Financet
 • STAT7055 Introductory Statistics for Business and Financet
 • BUSN7006 Public Sector Accounting and Reportingt
 • BUSN7017 Sustainability and Corporate Social Responsibility, Accountability and Reportingt
 • BUSN7031 Management Accounting and Cost Analysist
 • BUSN7036 Financial Statement Analysist
 • BUSN7045 Corporate Governancet
 • BUSN7050 Corporate Accountingt
 • BUSN7051 Accounting Analyticst
 • BUSN7052 Commercial Lawt
 • INFS7004 Accounting Information Systemst
 • BUSN7005 Contemporary Issues in Accountingt
 • BUSN7021 Taxation Lawt
 • BUSN7049 Corporate Financial Reportingt
 • BUSN7054 Auditing and Assurance Servicest
 • BUSN7057 Business Association Lawt
 • BUSN8003 Advanced Managerial Decision Makingt
 • BUSN8007 Analysis of Financial Reportingt
 • BUSN8801 Commerce Research Reportt
 • CBEA6070 ANU College of Business and Economics Internship Projectt


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 47,880/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 39 thế giới về ngành Kế Toàn


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship