Juris Doctor

Australian National University
PH_D
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$51,360
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

JD ANU là một chương trình đặc biệt dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành phi luật. Sinh viên tốt nghiệp hoàn thành tất cả các khóa học theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh của các nhà thực hành pháp lý Úc để được nhận vào thực hành pháp lý sau khi hoàn thành đào tạo thực hành bổ sung. Học sinh có quyền truy cập vào các khóa học JD chuyên dụng và các khóa học khác được cung cấp như một phần của chương trình LLM.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • POGO8081 Economics for Government
 • LAWS6101 Foundations of Australian Law
 • LAWS6102 Lawyers, Justice and Ethics
 • LAWS6103 Torts
 • LAWS6105 Australian Public Law
 • LAWS6104 Contracts
 • LAWS6106 Criminal Law and Procedure
 • LAWS6201 Administrative Law
 • LAWS6202 Commonwealth Constitutional Law
 • LAWS6203 Corporations Law
 • LAWS6204 Property
 • LAWS6205 Equity and Trusts
 • LAWS6207 Evidence
 • LAWS6244 Litigation and Dispute Management
 • LAWS6249 Legal Theory
 • LAWS6250 International Law
 • Capstone
 • LAWS Law
 • LEGM Legal Practice MLP


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 51,360/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 15 thế giới về ngành Luật


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship