Graduate Certificate of Disaster Risk Science and Sustainability

Australian National University
Master
Grade
6 months
Duration
2
Intake (month)
$22,932
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chứng chỉ tốt nghiệp này giải quyết nhu cầu toàn cầu để thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp chính sách rủi ro thiên tai ở các nước trong khu vực bị ảnh hưởng thường xuyên bởi thiên tai. Học sinh trong chương trình này sẽ phát triển kiến thức về cách tiếp cận và tích hợp các chương trình phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục thảm họa để giảm thiểu thiệt hại xã hội và con người, và tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • POGO8081 Economics for Government
 • COMP8410 Data Mining
 • EMSC8014 Special Topics in Earth Science
 • EMSC8019 Advanced Earth Physics
 • ENGN6410 Engineering Sustainable Systems
 • ENGN6520 Special Topics in Engineering I
 • ENVS6308 Fire in the Environment
 • ENVS8003 Climate Change Vulnerability and Adaptation
 • ENVS8048 Topics in Environment and Society
 • MATH6102 Environmental Modelling and Integrated Assessment
 • MATH6103 Scientific and Industrial Modelling
 • STAT8057 Risk Modelling 1
 • EMDV8124 Disaster Risk Reduction and Management
 • EMSC8706 Introduction to Natural Hazards


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 22,932/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 33 thế giới về ngành Khoa Học Tự Nhiên.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship