Graduate Certificate of Accounting

Australian National University
Master
Grade
6 months
Duration
2
Intake (month)
$23,940
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình được giảng dạy bởi các nhân viên học tập tích cực nghiên cứu. Sinh viên được tiếp xúc với nghiên cứu học thuật chuyên nghiệp và học thuật trong thương mại, nâng cao năng lực học tập và chuyên môn của họ.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • POGO8081 Economics for Government
 • BUSN7005 Contemporary Issues in Accounting
 • BUSN7006 Public Sector Accounting and Reporting
 • BUSN7008 Financial Statements and Reporting
 • BUSN7017 Sustainability and Corporate Social Responsibility, Accountability and Reporting
 • BUSN7021 Taxation Law
 • BUSN7031 Management Accounting and Cost Analysis
 • BUSN7036 Financial Statement Analysis
 • BUSN7045 Corporate Governance
 • BUSN7049 Corporate Financial Reporting
 • BUSN7050 Corporate Accounting
 • BUSN7051 Accounting Analytics
 • BUSN7052 Commercial Law
 • BUSN7054 Auditing and Assurance Services
 • BUSN7057 Business Association Law
 • ECON8069 Business Economics
 • FINM7006 Applied Foundations of Finance
 • STAT7055 Introductory Statistics for Business and Finance


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 2

4. Học phí: $A 23,940/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 39 thế giới về ngành Kế Toàn.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship