Tiến sĩ Triết học về Kiến trúc

The University of Kansas Lawrence
PH_D
Grade
36 months
Duration
8
Intake (month)
$920
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ trong Kiến trúc giúp sinh viên trở nên có giá trị hơn cho xã hội thông qua các tổ chức học thuật, kinh doanh và chính phủ đòi hỏi kỹ năng nghệ thuật, khoa học và điều tra lớn hơn. Nó cung cấp cho các ứng viên cơ hội để phát triển và đào sâu giáo dục.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Doctoral Seminar I
 • Theories of Architectural Inquiry
 • Methods of Inquiry in Architectural Research
 • Research Skills
 • Advanced Methods
 • Research Practicum Preparation
 • Research Practicum

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship