Bachelor of Political Science

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$43,344
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Khoa học Chính trị là bằng cấp Khoa học Chính trị chuyên dụng duy nhất tại Úc. Chương trình sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, hiểu biết lý thuyết và kỹ năng thực tế làm nền tảng cho sự nghiệp thành công gắn bó với chính trị.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 24 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
B. Tối thiểu 6 tín chỉ từ những khóa học chính trị
C. Tối thiểu 12 tín chỉ từ những khóa học lý luận chính trị và triết học chính trị
D. Tối thiểu 12 tín chỉ từ những khóa học phương pháp luận
E. Tối thiểu 12 tín chỉ từ những khóa học chính trị Úc
F. Tối đa 6 tín chỉ từ những khóa học lịch sử chính trị Úc
G. Tối thiểu 12 tín chỉ từ những khóa học chính trị học so sánh
H. Tối đa 6 tín chỉ từ những khóa học khu vực nghiên cứu
I. Tối thiểu 6 và tối đa 12 tín chỉ từ những khóa học kinh tế chính trị
J. Tối đa 12 tín chỉ từ thực tập/ khóa học Vice-Chancellors
K. 48 tín chỉ từ những khóa học tự chọn

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $43,344 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 23

6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship