Bachelor of Middle Eastern and Central Asian Studies

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$43,344
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình này sẽ đưa bạn qua các chủ đề và các cuộc tranh luận ở Trung Đông và Trung Á. Bạn sẽ nghiên cứu các cấu trúc văn hóa xã hội, chính trị, lịch sử và kinh tế của các khu vực này và phát triển kiến thức toàn diện về mối quan hệ của chúng với các xu hướng văn hóa xã hội, chính trị và kinh tế toàn cầu.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ
A. 24 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
B. 24 tín chỉ từ những khóa học về Trung Đông và Trung Á
C. Chọn 1:
Arabic studies
Persian studies
D. 48 tín chỉ từ những khóa học tự chọn

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $43,344 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 16

6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship