Bachelor of Criminology

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$38,304
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Sinh viên của khóa cử nhân tội phạm học sẽ phát triển và hiểu một loạt các vấn đề trong tội phạm học đương đại bao gồm các định nghĩa và đại diện của tội phạm, nạn nhân, chính sách, hệ thống tư pháp hình sự, tội phạm xuyên quốc gia và công lý phục hồi.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 42 tín chỉ từ những khóa bắt buộc
B.6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • SOCY1002 Self and Society
 • SOCY1004 Analysing the Social World: An Introduction to Social Psychology
 • C. Ít nhất 12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • CRIM3002 – Corruption in Sport
 • CRIM3003 – Criminology at the scene
 • CRIM3004 – Criminology at the scene - extended*
 • CRIM3006 – Crime Prevention
 • ANIP3003 - Australian National Internships Program Internship A
 • ANIP3005 - Australian National Internship B
 • SOCY3001 – Research Internship
 • POLS3036 - International Terrorism
 • LING3032 - Advanced Forensic Linguistics: Forensic Voice and Text Comparison
 • D. Ít nhất 48 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ANTH2130 - Violence and Terror
 • CRIM2000 - The Illicit Economy
 • CRIM2002 - Organised Crime: Understanding the Underworld
 • CRIM2003 - Controversies in Crime Control
 • CRIM2005 - Alcohol, Drugs and Crime: Promoting Health and Preventing Consequences
 • CRIM2006 - Young People and Crime: Developmental Criminology and its Discontents
 • CRIM2007 - Order in the Courts: An Introduction to the Australian Judicial System
 • CRIM2008 - Punishment and Society: An Introduction to Penology
 • CRIM2009 - Corruption in our world
 • CRIM2010 - Cybercrime: an introduction
 • CRIM2011 - Special Topics in Criminology
 • CRIM2013 - Policing
 • CRIM2014 - Introduction to Crime Science
 • CRIM2015 - Targeted Violence: Criminological Approaches to Understanding and Prevention
 • HIST2232 - Crime and Justice: Historical Dilemmas
 • PHIL2020 - Theories of Social Justice
 • POLS2100 - Genocide in the Modern World
 • PSYC2011 – Introduction to Forensic and Criminal Psychology
 • SOCY2026 - Excessive Appetites: Sociocultural Perspectives on Addiction and Drug Use
 • SOCY2157 - Surveillance and Society
 • E. Tối đa 12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ANTH2136 - Piracy: Property Wars from the High Seas to Anonymous
 • BIAN2128 - Forensic Anthropology and Archaeology
 • ENGL2081 - Australian Crimes: Crime narratives on page, stage and screen
 • GEND2021 - Trauma, Memory and Culture
 • HIST1209 - Terror to Terrorism: A History
 • HIST2238 - Human Rights in History
 • INDG1001 - Indigenous Peoples, Populations and Communities
 • LING2105 - Forensic Linguistics: Language and the Law
 • F. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

  3. Kỳ nhập học: Tháng 2

  4. Học phí: $38,304 AUD/năm

  5. Xếp hạng: Hạng 23

  6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

  Scholarship

  ANU Chancellor’s International Scholarship