Bachelor of Commerce

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$46,080
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Qua khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng và kiến thức để đáp ứng những thách thức của môi trường kinh doanh, phát triển khả năng phân tích các vấn đề kinh doanh và tiếp xúc với những nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh toàn nước và toàn cầu. Bằng cấp cho phép bạn học một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm kế toán tài chính và quản lý, luật thương mại, kinh tế, tài chính, hệ thống thông tin kinh doanh, quản lý, tiếp thị, và kinh doanh quốc tế.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 48 tín chỉ từ một trong những khóa chuyên môn sau:
 • Accounting
 • Business Information Systems
 • Corporate Sustainability
 • Economic Studies
 • Finance
 • International Business
 • Management
 • Marketing

 • B. 24 tín chỉ từ khóa minor Business and Economics Essentials
  C. 6 tín chỉ từ khóa MGMT2100 Communication for Business
  D. 18 tín chỉ từ những khóa trong danh sách 1 của ANU College of Business and Economics
  E. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

  3. Kỳ nhập học: Tháng 2

  4. Học phí: $46,080 AUD/năm

  5. Xếp hạng: Hạng 53

  6. Học bổng: Có 61 học bổng cho học sinh quốc tế
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

  Scholarship

  ANU Chancellor’s International Scholarship