Bachelor of Asia-Pacific Affairs (Ritsumeikan)

Australian National University
Bachelor
Grade
48 months
Duration
2
Intake (month)
$43,344
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên một cuộc khám phá chuyên sâu về các vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên sức mạnh của ANU trong bốn lĩnh vực chủ đề và kỷ luật khác nhau bao gồm chính trị và chính phủ; quan hệ quốc tế và an ninh; xung đột và xây dựng hòa bình; lịch sử và bản sắc văn hóa. Ngoài ra, khóa học được kết hợp với trường Ritsumeikan University ở Nhật Bản, học sinh có cơ hội học ở Nhật và Úc.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 192 tín chỉ:
A. 24 tín chỉ từ những khóa giới thiệu
B. 24 tín chỉ từ những khóa Capstone
C.Ít nhất 6 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ từ những khóa về chính trị và chỉnh phủ
D. Ít nhất 6 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ từ những khóa về quan hệ quốc tế và an ninh
E. Ít nhất 6 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ từ những khóa về xung đột và xây dựng hòa bình
F. Ít nhất 6 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ từ những khóa về lịch sử và văn hóa
G. Tối đa 24 tín chỉ từ những khóa ngôn ngữ Nhật Bản
E. 96 tín chỉ từ những khóa từ Bachelor of Global Liberal Arts tại Ritsumeikan University

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $43,344 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 16

6. Học bổng: Có 49 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

Scholarship

ANU Chancellor’s International Scholarship