Bachelor of Archaeological Practice

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$38,400
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp thành công trong khảo cổ học, với tư cách là nhà nghiên cứu hoặc tư vấn di sản. Bạn sẽ được đào tạo về phương pháp điều tra khảo cổ và phát triển cả kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức về nghiên cứu thực địa, bảo tàng và di sản và sự tham gia của cộng đồng.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ARCH1111 Archaeology Uncovered
 • ARCH1112 From Origins to Civilizations
 • B. Tối đa 30 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ARCH2004 Australian Archaeology
 • ARCH2007 Archaeological Laboratory Methods
 • ARCH2041 Introduction to Environmental Archaeology
 • ARCH2052 Archaeology in Film and Fiction
 • ARCH2060 International Archaeological Field School Extension
 • ARCH2061 Archaeological Field Methods
 • BIAN2015 Human Skeletal Analysis
 • HUMN2051 Introduction to Cultural Heritage Management
 • C. Tối đa 12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ARCH2055 Archaeological Fieldschool
 • ARCH2059 International Archaeological Field School
 • D. Ít nhất 6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • ARCH3000 Research Design and Analysis in Archaeology
 • ARCH3023 Thinking through the past: archaeological theory from 1950
 • ARCH3026 History of Archaeology: Discovering the Past
 • ARCH3028 Archaeology of Death and Mortuary Practices
 • ARCH3029 Making-Taking-Using-Breaking: Material Culture Studies and Technology in Archaeology
 • ARCH3030 Archaeology of Ritual and Religion
 • ARCH3108 Animals, Plants and People
 • BIAN3010 Scientific Dating in Archaeology and Palaeoenvironmental Studies
 • E. 48 tín chỉ từ 2 trong 3 khóa sau:
 • Advanced Forensic and Evolutionary Archaeology Minor
 • Advanced Global Archaeology Minor
 • Advanced Environmental Archaeology Minor
 • F. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

  3. Kỳ nhập học: Tháng 2

  4. Học phí: $38,400 AUD/năm

  5. Xếp hạng: Hạng 17

  6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ANU Chancellor’s International Scholarship