Bachelor of Applied Data Analytics

Australian National University
Bachelor
Grade
36 months
Duration
2
Intake (month)
$45,864
Tuition Fee (Annual)
1
Campus

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

ABOUT THIS COURSE

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa được thiết kế để phát triển kiến thức liên ngành trên ba lĩnh vực cơ bản về IT, thống kê và khoa học xã hội. Bạn sẽ được học cách phân tích dữ liệu cũng như cơ hội tiếp thu kiến thức trong một chuyên ngành dựa trên phân tích dữ liệu hoặc đào sâu kiến thức về IT, thống kê hoặc khoa học xã hội.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 60 tín chỉ từ những khóa sau:
 • COMP2400 Relational Databases
 • COMP3425 Data Mining
 • COMP3430 Data Wrangling
 • DEMO2002 Population Analysis
 • SOCR1001 Foundations of Social Research
 • SOCY2169 Online Research Methods
 • SOCY2166 Social Science of the Internet
 • SOCR3001 Data for Decision Making
 • STAT3011 Graphical Data Analysis
 • STAT3040 Statistical Learning
 • B. 6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • COMP1100 Programming as Problem Solving
 • COMP1130 Programming as Problem Solving (Advanced)
 • COMP1730 Programming for Scientists
 • C. 6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • COMP1110 Structured Programming
 • COMP1140 Structured Programming (Advanced)
 • D. 6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • STAT2001 - Introductory Mathematical Statistics
 • MATH1115 - Advanced Mathematics and Applications 1
 • STAT2013 - Introductory Mathematical Statistics for Actuarial Studies
 • E. 6 tín chỉ từ những khóa sau:
 • STAT2008 - Regression Modelling
 • STAT2014 - Regression Modelling for Actuarial Studies
 • F. Chọn 1 trong 3:
 • 6 tín chỉ từ khóa MATH1113 Mathematical Foundations for Actuarial Studies
 • 6 tín chỉ từ khóa những khóa sau:
 • STAT1003 Statistical Techniques
 • STAT1008 Quantitative Research Methods
 • Hoặc:
  12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • MATH1003 Algebra and Calculus Methods
 • MATH1113 Mathematical Foundations for Actuarial Studies
 • Hoặc:
  12 tín chỉ từ những khóa sau:
 • MATH1013 Mathematics and Applications 1
 • MATH1014 Mathematics and Applications 2
 • MATH1115 Advanced Mathematics and Applications 1
 • MATH1116 Advanced Mathematics and Applications 2
 • G. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

  3. Kỳ nhập học: Tháng 2

  4. Học phí: $45,864 AUD/năm

  5. Xếp hạng: Hạng 40

  6. Học bổng: Có 42 học bổng cho học sinh quốc tế
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Scholarship

  ANU Chancellor’s International Scholarship