ATS Tư vấn du học chuyên nghiệp    Liên hệ: 028 39333 266    Follow us

Image Alt

ATS ( Avenue to Success )

  /  Danh sách các trường   /  Các trường tại úc   /  New South Wales   /  Victoria University

Victoria University

1. Thông tin chung

 • Thành lp năm 1916 vi tư cách là Trường K thut Footscray và sau này tr thành Đi hc Victoria vào năm 1990.
 • S sinh viên hin ti: Có hơn 45.000 sinh viên vi 8.500 sinh viên quc tế
 • V trí đa lý: trong khu vc thành ph Melbourne
 • Xếp hng:
 • Xếp th 601-650 theo QS World University Rankings
 • Khoa Kinh doanh ca trường Victoria được xếp th 6 trong danh mc Top các chương trình MBA ca Tp chí Tài chính Úc BOSS 2011.
 • Xếp hạng trong nước: 29/42 và hạng 5 sao (5 stars, ERA) về chất lượng giảng dạy trong nhiều năm liền (2011-2014) 
 • Thông tin campuses: Trường có 8 cơ s Melbourne, trong s đó có 3 cơ s nm ngay Khu Thương mi Trung tâm CBD ca Melbourne và 4 cơ s kia nm cách CBD chưa đến 10km. Tt c các cơ s đu thun tin vi giao thông công cng.

2. Chương trình đào to chính

 • Kế toán và tài chính
 • Xây dng và thiết kế
 • Truyn thông và quan h công chúng
 • Khoa hc máy tính và ICT
 • Giáo dc
 • Nghiên cu môi trường
 • Đa phương tin và thiết kế đ ha
 • Tâm lý và công tác xã hi
 • Công ngh sinh hc và khoa hc y sinh
 • Kinh doanh, qun lý và marketing
 • Dch v cng đng
 • Ngh thut sáng to
 • K thut ng dng
 • Khoa hc thc phm
 • Khách sn, du lch và s kin
 • Lut

3. Yêu cu đu vào

 • Khoá hc Đi hc:
 • IELTS 6.0/ TOEFL iBT 80
 • Tt nghip PTTH vi đim GPA thay đi tùy khóa hc.
 • Khoá Master:
 • IELTS 6.5 / TOEFL iBT 92
 • Tt nghip đi hc chuyên ngành liên quan.
 • Hoc tt nghip cao đng vi kinh nghim làm vic phù hp

4. Chi phí tham kho

 • Hc phí trung bình:
 • Bc đi hc: AUD 20080/năm
 • Bc sau đi hc: AUD 22590/năm
 • Chi phí :
 • Chi phí sinh hot: AUD 18610/năm
 • Chi phí ký túc xá: AUD 7800/năm

5. Thông tin các trường liên kết

6. Hc bng: Vui lòng tham kho ti đây:

Tác giả


MyNguyen's Author

Mỹ Nguyễn

Chuyên viên tư vấn du học cao cấp tại ATS với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành

weebly-social-icon blogspot-social-icon